Technická špecifikácia domu

ZÁKLADY RD

základové pásy – základové pásy z betónu v kombinácií s debniacimi tvárnicami

základová doska – základová doska z monolitického železobetónu

hydroizolácie – celoplošne natavený modifikovaný asfaltový pás

ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE

obvodové nosné murivo – keramické tvarovky hr. 250 mm

dverné preklady – typové keramické preklady

VNÚTORNÉ PRIEČKY

deliace priečky – keramické tvarovky hr. 115 mm a 140 mm

inštalačné priečky – sadrokartónové konštrukcie

STRECHA

Väzníková strecha tvorená prefabrikovanými väzníkmi s úložným priestorom

strešná krytina – TONDACH Rumba, antracit, keramická krytina

VNÚTORNÉ OMIETKY

jednovrstvová vápenno cementová resp. sadrová omietka bez stierkovania

PODLAHY

obytné miestnosti – príprava pre laminátovú podlahu

hygienické miestnosti – príprava pre gresovú (keramickú) dlažbu

OBKLADY

hygienické miestnosti – príprava pre gresový (keramický) obklad

FASÁDA

kontaktný zatepľovací systém so silikónovou resp. silikátovou omietkou, lokálne kamenný obklad resp. kreatívna imitácia

SPEVNENÉ PLOCHY

parkovisko – zámková dlažba

terasa – zámková dlažba

OPLOTENIE

drôtené poplastované pletivo napnuté na oceľové stĺpiky z troch strán, nie zo strany vstupu domu

TEPELNÉ IZOLÁCIE

spodná stavba – extrudovaný polystyrén hr. 100 mm

fasáda – kontaktný zatepľovací systém, expandovaný polystyrén minimálne 160 mm

Izolácia stropu – tepelná izolácia minerálnych/sklených vlákien  medzi trámami

STAVEBNÉ PRVKY

OKNÁ

Kalypso Aktív

Sklo – izolačné trojsklo

farba exteriér – antracit, interiér – biela

PARAPETY

vonkajšie – hliníkový parapet vo farbe okien (antracit)

vnútorné – plastové parapetné dosky, farba biela

KLAMPIARSKE KONŠTRUKCIE

strecha – oplechovanie strechy a atiky z poplastovaného plechu

DVERE

vstupné dvere – jednodielové hliníkové dvere, farba v exteriéri antracit, v interiéri biela

interiérové dvere – príprava pre montáž interiérových dverí

ZDRAVOTECHNIKA

kanalizácia – rúry a tvarovky plastové hrdlové PVC

vodovod – plastovo-hliníkové potrubie. Rozvod pitnej vody v zemi: plastové potrubie HDPE

VYKUROVANIE

podlahové kúrenie (ohrev vody elektrickým kotlom)

ELEKTRO

rozvody – medené rozvody pod omietkou

rozvádzač – oceľovo-plastové vyhotovenie s montážou pod omietkou

telefón/DATA –  príprava pre optický internet T-Com

bleskozvod tvorený drôtom FeZn ø 8mm umiestneným po obvode strechy

uzemnenie pozinkovaný pásik FeZn 30x4mm uložený v základovom betóne

Príprava pre žalúzie (okrem technickej miestnosti a kúpeľne) v cene 2450€ s DPH zadarmo pri kúpe domu v predpredaji.

Komín s prípravou na krb v cene 990€ s DPH zadarmo pri kúpe domu v predpredaji.