Dobrý deň, budúci susedia z Alekšiniec Viníc!
.
Aké máte dnes možnosti vziať si hypotéku na projekt Alekšince Vinice?
.
Banky sú aktuálne oklieštené reguláciou Národnej banky Slovenska a môžu poskytovať hypotekárne úvery vo výške 80 %, v niektorých prípadoch 90 %, z hodnoty zakladanej nehnuteľnosti.
.
Pozrime sa teraz na príklad, že sa rozhodnete vziať si hypotekárny úver na rodinný dom v projekte Alekšince Vinice.
.
Vychádzame z kúpnej ceny 224 400 €. Hypotekárny úver bude vo výške 179 520 € (pri 80 %), resp. 201 960 € (pri 90 %). Kde však vziať zvyšnú sumu peňazí?
.
Prvá možnosť je tá najideálnejšia, a to je tá, že máte vlastné finančné prostriedky na dofinancovanie kúpy nehnuteľnosti.
.
Druhá možnosť je dofinancovanie úverom z Prvej stavebnej sporiteľne. Avšak aj na úver z Prvej stavebnej sporiteľne sa musíte kvalifikovať príjmom. Výhodou tejto možnosti však je, že úver z Prvej stavebnej sporiteľne si viete vziať na dobu až 20 rokov, čím si výrazne znížite mesačnú splátku.
.
Tretia možnosť je dofinancovanie spotrebným úverom z banky. Rovnako ako pri hypotekárnom úvere či úvere z Prvej stavebnej sporiteľne, aj pri spotrebnom úvere z banky sa musíte kvalifikovať príjmom. Tu však je už značná nevýhoda, že spotrebný úver v banke si viete vziať na maximálne obdobie 8 rokov a tým pádom mesačná splátka je značne vyššia. Ale aj v prípade tejto možnosti je dobrá správa, a to že po určitom čase (závisí od vývoja ceny nehnuteľností a vašej aktuálnej výšky dlhu), viete aj spotrebný úver či úver z Prvej stavebnej sporiteľne refinancovať do hypotekárneho úveru a výrazne si tak znížiť mesačné splátky.
.
Štvrtá možnosť je medzi klientmi najobľúbenejšia a aj najviac využívaná, a to je založenie druhej nehnuteľnosti. Môže ísť o vašu nehnuteľnosť, ktorú už vlastníte, alebo o rodičovskú nehnuteľnosť. Benefitom tejto možnosti je, že si viete vziať hypotekárny úver na celú nehnuteľnosť,
poprípade aj na zariadenie domácnosti, a tým pádom máte najnižšiu možnú mesačnú splátku už od začiatku. Pri tejto štvrtej možnosti sa klienti obávajú najčastejšie dvoch potenciálnych rizík.
.
Prvé riziko: „A čo keď z nejakého dôvodu už nebudem môcť splácať hypotéku? Zoberie mi banka obe nehnuteľnosti, ktoré som založil?”
.
Nie, banka sa v prvom rade vždy snaží dohodnúť s klientom ako úver splácať aj v prípade, že nastane takáto situácia. Banka vám nechce vziať nehnuteľnosť, pretože pre banku sú to náklady navyše s predajom nehnuteľností. A aj v prípade, že sa s vami banka už nevie dohodnúť, nemôže vám vziať obe nehnuteľnosti. Banka si môže vyplatiť len tú sumu, ktorú ste jej dlžný a zvyšok, ktorý ostane z predaja nehnuteľností, vám musí vrátiť, na čo však stačí predaj jednej nehnuteľnosti, nie oboch. Dobrá správa je, že táto situácia nastáva úplne minimálne a v extrémnych prípadoch.
.
Druhá obava klientov v súvislosti so založením dvoch nehnuteľností je: „A to budem mať založené dve nehnuteľnosti počas celej doby hypotéky?”
.
Nie, a to z jednoduchého dôvodu. V čase váš dlh voči banke klesá a hodnota vašej nehnuteľnosti aj napriek krátkodobým výkyvom cien na realitnom trhu rastie. Keď sa pomer výšky vášho dlhu k jednej založenej nehnuteľnosti dostane k pomeru 80 %, resp. 90 %, môžete druhú nehnuteľnosť jednoduchým spôsobom vyňať zo záložného práva banky. Táto možnosť nastáva v priemere v piatom roku trvania hypotekárneho úveru.
.
Ak sa vám páči dom v projekte Alekšince Vinice a viete si predstaviť v ňom bývať, spoločne určite nájdeme cestu, ako váš sen o bývaní naplniť.